FP Dual la gran aliada en el mercat laboral

FP Dual la gran aliada en el mercat laboral

FP Dual la gran aliada en el mercat laboral

Formació Professional Dual la gran aliada en el mercat laboral

Les realitats canviants del mercat laboral i les demandes del món empresarial situen a la Formació Professional Dual com la gran aliada en l’àmbit professional.

L’FP Dual és una modalitat acadèmica on els temes formatius es desenvolupen en estreta relació amb les empreses que requereixen professionals qualificats en el seu sector.

Això l’ha convertit, en els últims anys, en una gran aliada de les empreses que busquen mà d’obra qualificada, i en un àmbit de gran interès per a professionals en permanent actualització.

Les estadístiques de l’FP Dual

Segons dades oficials, més del 10% dels participants en cicles de Formació Professional Dual són persones que estudien i treballen.

D’altra banda, el 70% dels professionals que participen en itineraris formatius sota la modalitat de Formació Professional Dual, aconsegueix treball en els mesos posteriors a la titulació.

Aquesta elevada taxa d’inserció laboral des de l’FP Dual, es fonamenta en la construcció dels itineraris formatius que s’ajusten a la realitat i les necessitats empresarials, contribuint a millorar l’oferta de llocs i esmorteir els vaivens del canviant mercat laboral.

En aquest sentit, la demanda per cobrir llocs amb professionals qualificats es tradueix en sous per a titulats en cicles formatius superiors que superen els 1.200 euros al mes, mentre que per a les persones amb títol de cicle formatiu els salaris no superen els 900 euros.

Aquestes dades resulten encoratjadores i suposen segments professionals amb més i millors oportunitats de formació i actualització professional per satisfer les demandes de diferents sectors empresarials.

En l’àmbit de l’hoteleria i la restauració, la Formació Professional Dual resulta una excel·lent oportunitat per a les empreses, ja que permet afavorir la formació en oficis i professions que, per escassa disponibilitat o envelliment, de vegades resulten en llocs difícils de cobrir.

La Formació Professional Dual és una modalitat en plena expansió que ofereix un ventall d’oportunitats a empreses i joves per afavorir un mercat laboral més competitiu i amb millors ofertes.

Notícies anteriors

Escola -Restaurant Torre mossèn Homs

EHTV

Escola d'Hoteleria
i Turisme del Vallès

on som

Institut

Torre Mossèn Homs

Amb el suport de:

EHTV

Escola d'Hoteleria
i Turisme del Vallès

Amb el suport de:

on som

Institut

Torre Mossèn Homs

EHTV

Escola d'Hoteleria
i Turisme del Vallès

Amb el suport de:

on som

Institut

Torre Mossèn Homs