dos títols FP de Grau Superior en Turisme en tres cursos

FP de Grau Superior amb dos títols en tres cursos

dos títols FP de Grau Superior en Turisme en tres cursos

Obté dos títols FP de Grau Superior en Turisme en tres cursos

Accedeix a formar part del sector d’hostaleria i turisme a través de la Formació Professional de Grau Superior amb dos títols en tres cursos.

Els cicles formatius de Grau Superior permeten obtenir les aptituds necessàries per a abordar el mercat laboral de manera reeixida.

Les oportunitats en Formació Professional que oferim en l’Escola d’Hoteleria i Turisme del Vallès estan dirigides a joves a la recerca d’estudis superiors pràctics, que garanteixen qualificació per a incorporar-se al ràpidament al treball en el sector o professionals que vulguin obtenir una titulació reglada dels seus coneixements.

A l’Escola d’Hoteleria i Turisme del Vallès disposem de dos cicles formatius els plans d’estudi dels quals permeten cursar, simultàniament, tots dos plans d’estudi en tres cursos acadèmics i així obtenir dues titulacions:

Tècnic/a Superior en Guia, assistència i informació turístiques.
Tècnic/a Superior en Agències de viatges i Gestió d’esdeveniments.

Aquests títols brinden competència general en la programació d’esdeveniments i viatges, idoneïtat per a treballar en la venda de serveis turístics, agències de viatges o altres unitats de distribució d’aquests serveis.

A més, aquests cicles consagren una part substantiva dels cursos a construir capacitats en tasques de l’espectre del màrqueting, la promoció i l’assistència al viatger, a través de tècniques per a l’elaboració de programes, guies i informes.

En el nostre centre, i amb les pràctiques en Restaurant-Escola Torre Mossèn Homs, pots cursar els dos cicles en la modalitat 3 x 2 (2 títols en 3 cursos), iniciant l’itinerari curricular 2020-2021 amb un primer curs de matèries comunes als dos cicles, per a després abordar el segon i tercer curs d’especialització.

Així mateix, oferim també aquestes titulacions 3 x 2 sota el model FP Dual (amb 900 hores de pràctiques remunerades en empreses) i en el model FCT (amb 350 hores de pràctiques en empreses).

Incorpora’t al mercat laboral comptant amb les millors eines, converteix-te en un graduat de l’Escola d’Hoteleria i Turisme del Vallès.

Notícies anteriors

Escola -Restaurant Torre mossèn Homs

EHTV

Escola d'Hoteleria
i Turisme del Vallès

on som

Institut

Torre Mossèn Homs

Amb el suport de:

EHTV

Escola d'Hoteleria
i Turisme del Vallès

Amb el suport de:

on som

Institut

Torre Mossèn Homs

EHTV

Escola d'Hoteleria
i Turisme del Vallès

Amb el suport de:

on som

Institut

Torre Mossèn Homs

© EHTV | Escola d'Hoteleria i Turisme del Vallès