Cicles formatius

ESCOLA D'HOTELERIA I TURISME DEL VALLÈS

Restaurant-Escola Torre Mossèn Homs

cicles-formatius-escola-hoteleria-turisme-valles

Cicles Formatius

Des del curs 2004-2005, l’institut Cavall Bernat imparteix cicles formatius de la família professional d’Hoteleria i Turisme.

Des d’aquell any, en el que el curs es va iniciar tan sols amb 26 alumnes de cuina, hem anat creixent i incorporant nous cicles formatius a l’oferta del centre.

Actualment, som un centre públic de referència en aquest sector professional i acollim prop de 300 alumnes que procedeixen majoritàriament de les comarques del Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Bages.

Certificat ISO 9001

Per les activitats de:
Impartició d'ensenyament de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior.

És conforme amb els requisits de la norma UNE-EN ISO 9001:2015

Què oferim?

Actualment al nostre centre s’imparteixen cicles formatius de Grau Mig i de Grau Superior de les famílies de Turisme, Hostaleria i Indústries alimentàries.

Els plans d’estudis d’aquests cicles permeten la continuïtat dels estudiants en el centre, afavorint que puguin optar a obtenir dos títols en tres cursos i, també, el pas als cicles de Grau Superior un cop finalitzats els de Grau Mig.

International Mobility

About us

We are a secondary, high school and vocational training institute in Terrassa, Catalonia, Spain.

The VET students develop their activities in two different buildings: the theoretical classes take place in the general building and the practical ones in Torre Mossèn Homs, an ancient masia (a traditional Catalan farmhouse) from the 14th century that currently houses the cookery classrooms, the kitchen and the restaurant we manage.

The VET courses we teach are related to the restaurant industry and tourism fields. Our students learn how to become cooks, travel agents, guides, waiters, event planners or sommeliers, among other specialities.

Thus, we are deeply involved with the events that take place in our city, Terrassa. These collaborations allow our students to practice the skills they learn at school.

Have a look at the gallery of images if you want to know us better!

FP Dual en el nou curs
Fes pràctiques a l’estranger

Marisa García-Pardo

Assesorament i reconeixement

El Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu i el Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials són dues actuacions regulades a la Resolució ENS/1891/2012.

El Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu s’adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional

Formació Professional Dual en Hostaleria i Restauració

Esteu cercant personal?

Si esteu cercant personal qualificat per a la vostra empresa,

ompliu aquest formulari i gestionarem la vostra demanda entre els nostres alumnes i ex-alumnes