CFGS | grau superior

Direcció de Cuina

Tècnic/a superior en Direcció de cuina

La competència general d’aquest títol consisteix a dirigir i organitzar la producció i el servei a la cuina, determinar ofertes i recursos, controlar les activitats pròpies de l’aprovisionament, la producció i el servei, complir els objectius econòmics, seguir els protocols de qualitat establerts i actuar segons les normes d’higiene, de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Accés al cicle

 • Títol de Batxillerat.
 • Superar les proves d’accés a Cicles Formatius de grau superior.
 • Havent cursat un grau mitjà de la mateixa família.

De què treballaràs?

 • Director/a d’aliments i begudes.
 • Director/a de cuina.
 • Cap de producció en cuina.
 • Cap d’operacions de càtering.
 • Encarregat/da de l’economat i el celler.
 • Xef.
 • Segon xef.
 • Cap de partida.
 • Cuiner/a.

On treballaràs?

 • Restaurants.
 • Bars i cafeteries.
 • Empreses de menjars preparats.
 • Empreses de càtering.
 • Indústries agroalimentàries.

Mòduls Professionals

 • Control de proveïment de matèries primeres.
 • Processos de preelaboració i conservació a la cuina.
 • Elaboracions de pastisseria i rebosteria a la cuina.
 • Processos d’elaboració culinària.
 • Gestió de la producció a la cuina.
 • Gestió de la qualitat i de la seguretat i higiene alimentàries.
 • Gastronomia i nutrició.
 • Gestió administrativa i comercial en la restauració.
 • Recursos humans i direcció d’equips en la restauració.
 • Anglès.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Projecte de direcció de cuina.
 • Formació en centres de treball.
Tècnic/a superior en Direcció de cuina

Durada: 2000 hores (2 cursos)

Pasarel.la que ofereix el cicle:

Després del cicle podràs:

 • Accedir a un treball de tècnic/a superior.
 • Cursar un altre cicle formatiu de grau superior.
 • Accedir a un estudi universitari de grau (amb convalidació de crèdits ECTS).