Política de Qualitat

LA MISSIÓ

L’institut Cavall Bernat és un centre públic d’educació secundària que té la missió d’educar i formar nois i noies a partir de 12 anys, de manera que esdevinguin ciutadans responsables, solidaris, autònoms, respectuosos amb  l’entorn i competents en les habilitats socials.

 Volem arribar a ser un centre:

 • Que formi persones compromeses amb la societat: solidaris, dialogants, respectuosos amb el medi ambient, tolerants amb els altres, pacífics, amb criteri propi i responsables.
 • On l’ús social del català sigui un fet dins de la comunitat educativa i de l’entorn.
 • Amb les tecnologies de la informació a l’abast de tothom dins de l’aula, com eina d’ús quotidià en els diferents aprenentatges i activitats.
 • On l’alumnat, a través de l’experimentació, manipulació i recerca, pugui arribar a construir els seus coneixements, conceptes científics i tecnològics.
 • Preocupat per la millora en els resultats d’aprenentatge de l’alumnat.
 • Que promou la integració d’alumnes nouvinguts.
 • On l’alumnat aprengui de l’entorn a través de sortides i visites a museus, empreses, institucions, teatre, cinema, empreses  etc.
 • Que promou el manteniment d’un clima acollidor i motivador.
 • Que facilita la formació i tasca dels docents.

LA VISIÓ

Els Valors i la visió del nostre centre:

 • Ser un centre educatiu de qualitat amb atenció preferent a la educació secundària i una formació professional integrada en la internacionalització i serveis a les empreses.
 • Un equip de professorat il·lusionat i format professionalment per portar a terme el  Projecte Educatiu del Centre.
 • Alumnat motivat, amb ganes i esperit per aprendre, responsable, autònom i cooperador.
 • Famílies preocupades per l’educació dels seus fills/es, que participen en les activitats del centre.
 • Un personal d’Administració i Serveis actiu, col·laborador i compromès amb la filosofia del centre.
 • Un institut que acull Cicles Formatius de la branca d’Hoteleria i Turisme, compromès amb la ciutat, col·laborant amb les empreses i institucions del sector. 

POLÍTICA DE QUALITAT INSTITUT CAVALL BERNAT

El compromís de qualitat afecta a tots els cicles formatius del centre, a tota la comunitat educativa i a les empreses col·laboradores que tenen a veure amb l’organització de la FP de l’Institut Cavall Bernat i que per tant accepten aquest repte i assumeixen la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat en aquesta secció del centre.

L’Institut Cavall Bernat es compromet a satisfer les expectatives i les necessitats educatives del nostre alumnat en particular i la de la societat en general, oferint un ensenyament i serveis de qualitat, cercant la millora contínua.