CFGM | grau mitjà

Forneria, pastisseria i confiteria

Tècnic/a en Forneria, pastisseria i confiteria

Accés al cicle

 •  Amb el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (o equivalent).
 •  Amb el títol de tècnic de qualsevol altre cicle formatiu de grau mitjà.
 •  Superant les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà.
 •  Superant el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 •  Amb el títol de tècnic auxiliar (FP1) de qualsevol especialitat.
 •  Amb el títol de Batxillerat Unificat Polivalent (BUP).
 •  Havent cursat 1r i 2n de BUP (màxim 2 matèries pendents entre tots dos cursos).
 •  Amb el títol de batxillerat superior, tècnic o laboral (Pla de 1953 ó 1957).
 •  Amb el títol d’oficialia industrial (anterior a 1975).
 •  Qualsevol altra titulació oficial de nivell superior.

De què treballaràs?

 • Forner/a.
 • Elaborador/a de brioixeria.
 • Elaborador/a de masses i bases de pizza.
 • Pastisser/a.
 • Elaborador/a i decorador/a de pastissos.
 • Confiter/a.
 • Reboster/a.
 • Torronaire.
 • Elaborador/a de caramels i dolços.

On treballaràs?

 • Fleques.
 • Pastisseries.
 • Indústries alimentàries relacionades.

MÒDULS PROFESSIONALS

 • Elaboracions en forneria-brioixeria.
 • Processos bàsics de pastisseria i rebosteria.
 • Elaboracions de confiteria i altres especialitats.
 • Postres en restauració.
 • Productes d’obrador.
 • Operacions i control de magatzem en la indústria alimentària.
 • Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments.
 • Presentació i venda de productes de forneria i pastisseria.
 • Matèries primeres i processos en forneria, pastisseria i rebosteria.
 • Formació i Orientació Laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Anglès tècnic.
 • Síntesi.
 • Formació en centres de treball.
Forneria, pastisseria i confiteria

Durada: 2000 hores (2 cursos)

Pasarel.la que ofereix el cicle:

Després del cicle podràs:

 •  Accedir a un treball de tècnic.
 •  Cursar un altre cicle formatiu de grau mitjà.  
 •  Accedir a un cicle de grau superior.