FPI

Auxiliar de treballs de fusteria i instal·lació de mobles

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars de fabricació, instal·lació i muntatge d’elements de fusteria i moble, així com l’aplicació de productes d’acabat.

Ensenyament:
Programes de transició al treball (PTT)-Programes de Formació i Inserció (PFI)

Titulació: Sense titulació.

Aquests estudis habiliten per a la continuïtat de la formació gràcies a l’obtenció de:

 • Certificat acadèmic i professional, que conté la
  qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les
  competències professionals assolides.
 • Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau
  mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a
  impartir aquest Curs d’accés.
 • Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la
  Resolució EDU/2638/2020, de 26 d’octubre.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el
  PFI per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al
  perfil.
 • Certificat de professionalitat que emet l’Administració
  laboral.
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el
  graduat en educació secundària obligatòria (GESO),
  sense complir el requisit de tenir 18 anys.

Accés al programa:

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció
(PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16
anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa i
que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Què estudiaràs?

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció
(PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16
anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa i
que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Què estudiaràs?

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

 • Operacions Bàsiques de Mecanització de Fusta i Derivats
 • Instal·lació d’Elements de Fusteria i Moble
 • Acabats Bàsics de la Fusta
 • Projecte Integrat
 • Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
 • Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores)

 • Estratègies i Eines de Comunicació
 • Entorn Social i Territorial
 • Estratègies i Eines Matemàtiques
 • Incorporació al Món Professional

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores)
Inclouen:
Qualificació professional completa: MAM276_1: Treballs de
fusteria i moble

De què treballaràs?

La formació teòrica i pràctica et permetrà treballar de:

 • muntador o muntadora de productes d’ebenisteria en
  general,
 • muntador o muntadora de mobles de fusta o similars,
  muntador o muntadora de productes de fusta, excepte
  ebenisteria,
 • muntador o muntadora d’envasos/embalatges de fusta i
  similars,
 •  acabador o acabadora de mobles de fusta,
 • polidor-envernissador o polidora-envernissadora de
  parquet,
 • envernissador–lacador o envernissadora-lacadora
  d’artesania de fusta,
 • envernissador–lacador o envernissadora-lacadora
  d’artesania de moble de fusta,
 •  operador o operadora de tren d’acabat de moble,
  embalador-empaquetador-etiquetador o embaladoraempaquetadora-etiquetadora a mà,
 •  peó de la indústria de la fusta i del suro,
 • tapisser o tapissera de mobles.
espais-torre-mossen-homs

Durada: 1000 hores (1 curs)

Més informació: 

I, recorda, a l’escola oferim una varietat de cicles tant de grau mitjà com superior per complementar la teva formació. Consulta’ls!