CFGM | grau mitjà

Comercialització de productes alimentaris

Titulació: Tècnic/a en comercialització de productes alimentaris

Accés al cicle

 • Amb el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (o equivalent)
 •  Amb el títol de tècnic de qualsevol altre cicle formatiu de grau mitjà.
 •  Superant les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà.
 •  Superant el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 •  Amb el títol de tècnic auxiliar (FP1) de qualsevol especialitat.
 •  Amb el títol de Batxillerat Unificat Polivalent (BUP).
 •  Havent cursat 1r i 2n de BUP (màxim 2 matèries pendents entre tots dos cursos).
 •  Amb el títol de batxillerat superior, tècnic o laboral (Pla de 1953 o 1957).
 •  Amb el títol d’oficialia industrial (anterior a 1975).
 •  Qualsevol altra titulació oficial de nivell superior.

Què estudiaràs?

 • Constitució de petits negocis alimentaris
 • Mercadotècnia del comerç alimentari
 • Dinamització del punt de venda en comerços alimentaris
 • Atenció comercial en negocis alimentaris
 • Seguretat i qualitat alimentària en el comerç
 • Preparació i condicionament de productes frescos i transformats
 • Logística de productes alimentaris
 • Comerç electrònic en negocis alimentaris
 • Ofimàtica aplicada al comerç alimentari
 • Gestió d’un comerç alimentari
 • Anglès
 • Formació i orientació laboral
 • Síntesi de comercialització de productes alimentaris
 • Formació en centres de treball

De què treballaràs?

La formació teòrica i pràctica et permetrà treballar de:

 • Manager/encarregat-da en comerços alimentaris online o físics.
 • Venedor/a en comerços alimentaris online o físics.
 • Comercial de productes alimentaris.
 • Encarregat/da de departaments d’ alimentació a grans magatzems.

On treballaràs?

 • Comerços d’alimentació
 • Botigues gourmet
 • Empreses de producció alimentària
 • Grans empreses de distribució i comercialització alimentària
escola-ehtv-torre-mossen-homs

Durada: 2000 hores (2 cursos)

Competència general:

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar activitats comercials en establiments alimentaris físics i en línia, relacionades amb la planificació comercial, la gestió de la logística d’emmagatzematge, la distribució i la reposició de productes alimentaris, la supervisió de les seccions de venda d’aliments peribles i no peribles, i d’atenció comercial a clients i proveïdors; seguint criteris de qualitat i actuant segons la normativa de prevenció de riscos, seguretat alimentària i protecció del consumidor.

PASAREL.LA QUE OFEREIX EL CICLE:

 • Accedir a un treball de tècnic
 • Cursar un altre cicle  formatiu de grau mitjà
 • Cursar un altre cicle formatiu de grau superior

A l’escola oferim una varietat de cicles tant de grau mitjà com superior per complementar la teva formació. Consulta’ls!