CFGS | grau superior

Direcció de serveis en restauració

Tècnic/a superior en Direcció de serveis en restauració

La competència general d’aquest títol consisteix a dirigir i organitzar la producció i el servei d’aliments i begudes en restauració, determinant ofertes i recursos, controlant les activitats pròpies de l’aprovisionament, complint els objectius econòmics, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d’higiene, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Accés al cicle

 • Títol de Batxillerat
 • Superar les proves d’accés a Cicles Formatius de grau superior
 • Havent cursat un grau mitjà de la mateixa família

De què treballaràs?

 • Director/a d’aliments i begudes.  
 • Supervisor/a de restauració moderna.
 • Maître.
 • Cap de sala.
 • Cap d’operacions de càtering.
 • Cap de banquets.
 • Personal encarregat de bar-cafeteria.
 • Sommelier.
 • Personal encarregat d’economat i celler.
 • Responsable de compra de begudes.
 • Cap de protocol.
 • Gestor/a del seguiment de la prevenció de riscos laborals.

On treballaràs?

 • Restaurants.
 • Bars i cafeteries.
 • Empreses de restauració.
 • Empreses de càtering.
 • Indústries de distribució alimentària.
 • Cellers.
 • Tendes especialitzades en vins.

Mòduls Professionals

 • Control de proveïment de matèries primeres.
 • Processos de servei en bar-cafeteria.
 • Processos de servei en restaurant.
 • Sommelieria.
 • Planificació de serveis i esdeveniments en la restauració.
 • Gestió de la qualitat i de la seguretat e higiene alimentària.
 • Gastronomia i nutrició.
 • Gestió administrativa i comercial en la restauració.
 • Recursos humans i direcció d’equips en la restauració.
 • Anglès.
 • Segona llengua estrangera.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Projecte de direcció de serveis de restauració.
 • Formació en centres de treball.
Direcció de serveis en restauració

Durada: 2000 hores (2 cursos)

Pasarel.la que ofereix el cicle:

Després del cicle podràs:

 • Accedir a un treball de tècnic/a superior.
 • Cursar un altre cicle formatiu de grau superior.
 • Accedir a un estudi universitari de grau (amb convalidació de crèdits ECTS).