CFGM | grau mitjà

Cuina i Gastronomia

Titulació: Tècnic/a en Cuina i gastronomia

Accés al cicle

 •  Amb el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (o equivalent).
 •  Amb el títol de tècnic de qualsevol altre cicle formatiu de grau mitjà.
 •  Superant les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà.
 •  Superant el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 •  Amb el títol de tècnic auxiliar (FP1) de qualsevol especialitat.
 •  Amb el títol de Batxillerat Unificat Polivalent (BUP).
 •  Havent cursat 1r i 2n de BUP (màxim 2 matèries pendents entre tots dos cursos).
 •  Amb el títol de batxillerat superior, tècnic o laboral (Pla de 1953 ó 1957).
 •  Amb el títol d’oficialia industrial (anterior a 1975).
 •  Qualsevol altra titulació oficial de nivell superior.

De què treballaràs?

 • La formació teòrica i pràctica et permetrà treballar de cuiner/a.
 • Cap de partida.
 • Empleat/ada d’economat d’unitats de producció i servei d’aliments i begudes.

On treballaràs?

 • Restaurants.
 • Bars i cafeteries.
 • Empreses de menjars preparats.
 • Empreses de càtering.
 • Indústries alimentàries.

Mòduls Professionals

 • Ofertes gastronòmiques.
 • Preelaboració i conservació d’aliments.
 • Tècniques culinàries.
 • Processos bàsics de pastisseria i rebosteria.
 • Productes culinaris.
 • Postres en la restauració.
 • Seguretat i higiene en la manipulació d’aliments.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Anglès tècnic.
 • Síntesi.
 • Formació en centres de treball.
CFGM | GRAU MITJÀ Cuina i Gastronomia

Durada: 2000 hores (2 cursos)

Pasarel.la que ofereix el cicle:

Després del cicle podràs:

 •  Accedir a un treball de tècnic.
 •  Cursar un altre cicle formatiu de grau mitjà.  
 •  Accedir a un cicle de grau superior.