Reserves

De la Torre Mossèn Homs

Restaurant Escola Torre Mossèn Homs

Vine a coneixe'ns

Horari de reserves

De dilluns a divendres migdia de 13.00 a 14.45 hores.

Per reserva en línia

Envia’ns un correu electrònic avui: reservestmh@inscavallbernat.cat

Reserva telefònica