Restaurant
Torre Mossèn Homs

ESCOLA D'HOTELERIA I TURISME DEL VALLÈS

Restaurant-Escola Torre Mossèn Homs

La Formació Professional Dual en l'actual situació
Torre Mossen Homs
espai-restaurant-torre-mossen-homs

La història de la Torre

L’edifici en el que s’ubica el nostre restaurant és una masia coneguda com a Torre Mossèn Homs.

Cal dir que el significat de la paraula Mossèn, que forma part del nom de la torre, no es refereix a un capellà, com entenem avui en dia. Mossèn era un títol que s’aplicava a persones que ocupaven terres o tenien títols o càrrecs importants. Un d’ells era el senyor Jaume Doms, un dels propietaris del Mas i les terres al segle XVI, d’aquí en deriva el nom actual de la Torre.

El restaurant-escola

El restaurant de la Torre Mossèn Homs està obert al públic de dilluns a divendres al migdia. Així mateix, el nostre establiment ofereix diverses sales privades per a reunions i banquets.

Els horaris:

  • De dilluns a divendres migdia  de 13.15 a 14.45 hores.

Els preus:

    • De dilluns a dijous migdies 19 euros.
    • Divendres migdia 23 euros.

Telèfon de reserves: 937 862 525

Els grups que desenvolupen tasques a la cuina i a la sala :

  • Alumnat de 1er i 2on del GM de Cuina i Restauració
  • Alumnat de 1er I 2on del GM de Forneria, pastisseria i confiteria
  • Alumnat de 1er i 2on del GS de Direcció de Cuina
  • Alumnat de 1er i 2on del GM de Serveis en Restauració
  • Alumnat de 1er i 2on del GS de Direcció en Serveis de Restauració

Les elaboracions i el servei són duts a terme pel nostre alumnat amb la supervisió de l’equip de professors especialistes.

 
Telèfon de reserves: 937 862 525