CFGS | GRAU SUPERIOR

Guia, informació i assistències turístiques

Tècnic/a superior en Guia, assistència i informació turístiques

Aquest títol s’ofereix conjuntament amb el d’Agències de viatges i Gestió d’esdeveniments en el format 3×2 (dues titulacions en tres cursos).

La competència general d’aquest títol consisteix a planificar, promocionar i informar sobre destinacions turístiques de base territorial, guiant i assistint a viatgers i clients en els mateixos, així com en terminals, mitjans de transport, esdeveniments i altres destinacions turístiques.

Accés al cicle

 • Títol de Batxillerat.
 • Superar les proves d’accés a Cicles Formatius de grau superior.
 • Havent cursat un grau mitjà de la mateixa família.

De què treballaràs?

 • Guia turístic/a.
 • Informador/a turística.
 • Tècnic/a en organització de fires i esdeveniments.
 • Promotor/a turística.
 • Dinamitzador/a de nuclis i destinacions turístiques.
 • Guia enoturístic/a.

On treballaràs?

 • Entitats d’informació i promoció turística.
 • Oficines de turisme.
 • Cellers.
 • Agències de viatges.
 • Empreses de guiatges turístics.
 • Empreses d’activitats turístiques i de lleure.
 • Empreses d’organització d’esdeveniments.

Mòduls Professionals

 • Estructura del mercat turístic.
 • Destinacions turístiques.
 • Serveis d’informació turística.
 • Protocol i relacions públiques.
 • Recursos turístics.
 • Màrqueting turístic.
 • Processos de guia i assistència turística.
 • Disseny de productes turístics.
 • Anglès.
 • Segona llengua estrangera.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Projecte de guia, informació i assistències turístiques.
 • Formació en centres de treball.
Guia-informacio-i-assistencies-turistiques

2000 hores (2 cursos).

PLA D’ESTUDIS

Al nostre centre podreu cursar els dos cicles formatius de grau superior de Turisme en la modalitat 3×2 (2 títols en 3 cursos). L’itinerari curricular s’inicia amb un primer curs amb les matèries comunes als dos cicles més uns segons i tercers cursos d’especialització.

Aquest cicle s’ofereix en les modalitats FCT (350 hores de pràctiques en empresa) i Dual (900 hores de pràctiques remunerades en empresa).

HORARIS

L’horari marc és de dilluns a divendres de 15.00 a 21.20 hores. Ocasionalment es poden fer activitats i/o visites formatives fora d’aquest horari.

Pasarel.la que ofereix el cicle:

Després del cicle podràs:

 • Accedir a un treball de tècnic/a superior.
 • Cursar un altre cicle formatiu de grau superior.
 • Accedir a un estudi universitari de grau (amb convalidació de crèdits ECTS).