Les claus de la Formació Professional Dual

Les claus de la Formació Professional Dual

Les claus de la Formació Professional Dual

Aquesta variant formativa cada vegada més estesa combina la teoria amb la pràctica però és molt més que això.

Descobreix les claus de la Formació Professional Dual.

L’alternança entre centre educatiu i empresa és només la primera característica distintiva de l’FP Dual, ja que es combina el servei de centre educatiu amb el d’una empresa adherida al programa.

Però vegem alguns altres detalls que afegeixen valor a aquesta opció formativa:

Els objectius de l’FP Dual

Encara que l’enfocament principal d’aquesta variant formativa és fer partícip a les empreses de la formació de personal per a la seva plantilla, al mateix temps té per objecte:
– Augmentar la corresponsabilitat del teixit empresarial i l’àmbit educatiu.
– Potenciar la relació entre centres de formació i empreses.
– Afavorir la transferència de coneixements.
– Ajudar a donar a conèixer més sobre un sector en particular.
– Facilitar la incorporació de personal capacitat al mercat.
– Promoure la qualificació professional de joves en un sector.

Les diferents modalitats de l’FP Dual

La formació professional dual és també un model flexible, ja que és possible ajustar-la a les condicions del sector i mercat a través de:
– Exclusivament en el centre formatiu, compatibilitzant l’activitat formativa amb l’activitat laboral a l’empresa.
– Amb participació de l’empresa, que posa a disposició els recursos per impartir les classes.
– A l’empresa i al centre de formació, repartint mòduls entre un i altre lloc.
– Compartida entre el centre i l’empresa, amb l’empresa adscrita a centre de formació.
– Exclusivament a l’empresa, realitzant tot en la mateixa empresa.

Altres característiques distintives de l’FP Dual

Entre les qüestions de més importància en la formació professional dual està la importància de la correcta distribució de les activitats:
– A l’almenys el 33% de la formació ha de realitzar-se en l’empresa.
– Hi ha d’haver una alternança entre teoria i pràctica.
– Els alumnes són donats d’alta en Seguretat Social i reben una retribució econòmica.
És important destacar que la Formació Professional Dual pot tenir una extensió de fins i tot 3 anys, i vinculació entre l’empresa i el centre de formació professional es formalitza a través d’un conveni.

Finalment, una consideració crucial per a empreses i alumnes és que cada comunitat autònoma té una oferta formativa en aquesta modalitat amb programes característics en cada cas, pel que és important revisar-los per garantir l’èxit de l’activitat.

Notícies anteriors

Escola -Restaurant Torre mossèn Homs

Tècnic/a superior en Direcció de cuina

FP Dual en Direcció de Cuina

Gestionar i organitzar tant la producció com el servei de cuina, des de determinar les ofertes i recursos, fins a l’aprovisionament, són competències que s’adquireixen amb FP Dual en Direcció de Cuina.

Llegir Més»

EHTV

Escola d'Hoteleria
i Turisme del Vallès

on som

Institut

 • Ctra. de Castellar, s/n,
  08227 Terrassa, Barcelona
 • +34 937 85 11 43
 • a8053251@xtec.cat

Torre Mossèn Homs

 • Ctra. de Castellar, Km 19,
  08227 Terrassa, Barcelona
 • +34 937 86 25 25
 • escola.hostaleria@gmail.com

Amb el suport de:

EHTV

Escola d'Hoteleria
i Turisme del Vallès

Amb el suport de:

on som

Institut

 • Ctra. de Castellar, s/n,
  08227 Terrassa, Barcelona
 • +34 937 85 11 43
 • a8053251@xtec.cat

Torre Mossèn Homs

 • Ctra. de Castellar, Km 19,
  08227 Terrassa, Barcelona
 • +34 937 86 25 25
 • escola.hostaleria@gmail.com

EHTV

Escola d'Hoteleria
i Turisme del Vallès

Amb el suport de:

on som

Institut

 • Ctra. de Castellar, s/n,
  08227 Terrassa, Barcelona
 • +34 937 85 11 43
 • a8053251@xtec.cat

Torre Mossèn Homs

 • Ctra. de Castellar, Km 19,
  08227 Terrassa, Barcelona
 • +34 937 86 25 25
 • escola.hostaleria@gmail.com

© EHTV | Escola d'Hoteleria i Turisme del Vallès