Tipus de contractació amb compromís de pràctiques

Contractació amb compromís de pràctiques

Tipus de contractació amb compromís de pràctiques

Tipus de contractació amb compromís de pràctiques

Becaris, contractes en pràctiques o contractes per a la formació i l’aprenentatge. Hi ha diferents tipus de contractació per als que busquen oportunitats laborals a terme de la seva formació professional.

Els que han acabat o es troben finalitzant els seus estudis de nivell mitjà o superior, estan sempre atents a les possibilitats per entrar al mercat laboral de manera segura.

Especialment orientat a aquest segment, l’any 2019 es va crear la cotització a la Seguretat Social de persones que desenvolupen programes de formació i pràctiques no laborals i acadèmiques.

Tot i que la mesura està encara a l’espera del desenvolupament de les normes reglamentàries, les empreses poden actualment emprar estudiants o titulats amb poca experiència sota diferents models de contractació.

Pràctiques no remunerades:

Aquesta modalitat sol utilitzar quan l’aspirant es troba finalitzant el grau mitjà o grau superior de formació professional, així com per a aquells que estan a prop d’aconseguir el títol de grau (abans llicenciatura o diplomatura).

Sota la modalitat de pràctica curricular (bonificades en un 100%), l’empresari disposa d’un nombre total d’hores en què l’alumne realitzarà les pràctiques i que són les que, dins del cicle formatiu, tenen el caràcter d’hores obligatòries (entre 300 i 400 hores).

Pràctiques remunerades:

També anomenades pràctiques extracurriculars, es realitzen mitjançant un conveni amb l’entitat formadora.

El requisit principal és, tenir la documentació signada pel centre educatiu, i tenir tutoritzar l’acompliment de l’alumne.

En aquesta modalitat, el becari està regulat per l’Estatut dels Treballadors i, sota el conveni signat entre el centre i l’empresa, s’estableix el pla formatiu que detall horari, sou i tutor.

Contracte en pràctiques:

Es tracta d’una modalitat utilitzada únicament amb graduats en el grau universitari o al grau mitjà o superior de formació professional.

Aquest tipus de contracte està limitat a una durada mínima de sis mesos i màxima de dos anys, sent requisit fonamental que l’aspirant no hagi finalitzat la seva titulació fa més de cinc.

Contracte per a la formació i l’aprenentatge:

És el tipus de contracte dirigit a joves sense titulació acadèmica o qualificació professional en el lloc a exercir i que, per tant, al mateix temps rebrà una formació pràctica i teòrica en la professió.

El requisit per ajustar-se a aquest tipus de contracte és que l’aspirant ha de tenir entre 16 i 24 anys.

El termini mínim de contractació és d’un any i el màxim pot ser fins de tres anys, dedicant una combinació d’hores dedicades a la feina efectiva i hores consagrades a l’activitat formativa.

Durant el primer any, el treball efectiu podrà ocupar fins a un 75% de la jornada laboral, mentre que en els dos anys següents pot arribar fins al 85% de les hores contractades.

Aquesta distribució d’hores, entre l’activitat formativa i el treball efectiu, poden ajustar-se i agrupar-se perquè sigui possible dur a terme l’activitat formativa en els dies on hi ha menor càrrega laboral.

Aquest tipus de contractació permet a l’empresa, actualment, estalviar fins a un 40% dels costos laborals, obtenint fins a un 100% de reducció en les quotes empresarials a la Seguretat Social.

Un altre gran avantatge d’aquest tipus de contractació és que, en acabar el contracte, l’empleat obté un Certificat de Professionalitat, titulació reconeguda a Espanya i en l’àmbit europeu.

Formació Professional Dual en hoteleria i turisme

A l’Escola d’Hoteleria i Turisme del Vallès comptem amb l’oferta de titulacions de grau mitjà i superior sota la modalitat d’FP Dual, que combina qualificació i treball a través de la contractació per a la formació i l’aprenentatge.

Aquest model s’enfoca en millorar la disposició d’aspirants qualificats en l’àmbit de l’hostaleria i el turisme ajustats als requeriments del sector.

Les competències professionals, en aquest cas, l’aspirant les obté tant a l’empresa com a través de l’Escola d’Hoteleria i Turisme del Vallès, articulant la formació acadèmica amb les tasques en l’entorn real de l’empresa.

Notícies anteriors

Escola -Restaurant Torre mossèn Homs

La Torre Mossèn Homs, una visita guiada que no us podeu perdre!

L’alumnat del CFGS Guia, assistència i informació turístiques ha treballat de valent per donar llum a una nova proposta cultural per a la ciutat de Terrassa. Des de principis d’any, estem oferint una visita guiada de la Torre Mossèn Homs un dissabte de cada mes. Aquesta activitat ha estat planificada i és realitzada pels nostres

Llegir Més»

Visiteu la Torre Mossèn Homs!

Al departament de Turisme, aquest curs hem emprès un nou repte: fer arribar a tot el públic interessat la història de la Torre Mossèn Homs. L’edifici actualment allotja les activitats formatives pràctiques de cicles, però abans de ser escola d’hoteleria i turisme,  va ser una masia que va anar creixent al voltant d’una primitiva torre,

Llegir Més»