Tipus de contractació amb compromís de pràctiques

Contractació amb compromís de pràctiques

Tipus de contractació amb compromís de pràctiques

Tipus de contractació amb compromís de pràctiques

Becaris, contractes en pràctiques o contractes per a la formació i l’aprenentatge. Hi ha diferents tipus de contractació per als que busquen oportunitats laborals a terme de la seva formació professional.

Els que han acabat o es troben finalitzant els seus estudis de nivell mitjà o superior, estan sempre atents a les possibilitats per entrar al mercat laboral de manera segura.

Especialment orientat a aquest segment, l’any 2019 es va crear la cotització a la Seguretat Social de persones que desenvolupen programes de formació i pràctiques no laborals i acadèmiques.

Tot i que la mesura està encara a l’espera del desenvolupament de les normes reglamentàries, les empreses poden actualment emprar estudiants o titulats amb poca experiència sota diferents models de contractació.

Pràctiques no remunerades:

Aquesta modalitat sol utilitzar quan l’aspirant es troba finalitzant el grau mitjà o grau superior de formació professional, així com per a aquells que estan a prop d’aconseguir el títol de grau (abans llicenciatura o diplomatura).

Sota la modalitat de pràctica curricular (bonificades en un 100%), l’empresari disposa d’un nombre total d’hores en què l’alumne realitzarà les pràctiques i que són les que, dins del cicle formatiu, tenen el caràcter d’hores obligatòries (entre 300 i 400 hores).

Pràctiques remunerades:

També anomenades pràctiques extracurriculars, es realitzen mitjançant un conveni amb l’entitat formadora.

El requisit principal és, tenir la documentació signada pel centre educatiu, i tenir tutoritzar l’acompliment de l’alumne.

En aquesta modalitat, el becari està regulat per l’Estatut dels Treballadors i, sota el conveni signat entre el centre i l’empresa, s’estableix el pla formatiu que detall horari, sou i tutor.

Contracte en pràctiques:

Es tracta d’una modalitat utilitzada únicament amb graduats en el grau universitari o al grau mitjà o superior de formació professional.

Aquest tipus de contracte està limitat a una durada mínima de sis mesos i màxima de dos anys, sent requisit fonamental que l’aspirant no hagi finalitzat la seva titulació fa més de cinc.

Contracte per a la formació i l’aprenentatge:

És el tipus de contracte dirigit a joves sense titulació acadèmica o qualificació professional en el lloc a exercir i que, per tant, al mateix temps rebrà una formació pràctica i teòrica en la professió.

El requisit per ajustar-se a aquest tipus de contracte és que l’aspirant ha de tenir entre 16 i 24 anys.

El termini mínim de contractació és d’un any i el màxim pot ser fins de tres anys, dedicant una combinació d’hores dedicades a la feina efectiva i hores consagrades a l’activitat formativa.

Durant el primer any, el treball efectiu podrà ocupar fins a un 75% de la jornada laboral, mentre que en els dos anys següents pot arribar fins al 85% de les hores contractades.

Aquesta distribució d’hores, entre l’activitat formativa i el treball efectiu, poden ajustar-se i agrupar-se perquè sigui possible dur a terme l’activitat formativa en els dies on hi ha menor càrrega laboral.

Aquest tipus de contractació permet a l’empresa, actualment, estalviar fins a un 40% dels costos laborals, obtenint fins a un 100% de reducció en les quotes empresarials a la Seguretat Social.

Un altre gran avantatge d’aquest tipus de contractació és que, en acabar el contracte, l’empleat obté un Certificat de Professionalitat, titulació reconeguda a Espanya i en l’àmbit europeu.

Formació Professional Dual en hoteleria i turisme

A l’Escola d’Hoteleria i Turisme del Vallès comptem amb l’oferta de titulacions de grau mitjà i superior sota la modalitat d’FP Dual, que combina qualificació i treball a través de la contractació per a la formació i l’aprenentatge.

Aquest model s’enfoca en millorar la disposició d’aspirants qualificats en l’àmbit de l’hostaleria i el turisme ajustats als requeriments del sector.

Les competències professionals, en aquest cas, l’aspirant les obté tant a l’empresa com a través de l’Escola d’Hoteleria i Turisme del Vallès, articulant la formació acadèmica amb les tasques en l’entorn real de l’empresa.

Notícies anteriors

Escola -Restaurant Torre mossèn Homs

Tenim la millor coca, nyam!

La Montse Expósito, alumna del CFGM de Pastisseria,  ha estat guardonada amb el primer premi en la categoria novell del concurs Les millors coques de Sant Joan que ha organitzat l’agència gastronòmica Sr y Sra Cake amb el suport dels diferents Gremis de Flequers de Catalunya. Podeu consultar aquí la web del concurs. Felicitats a

Llegir Més»