Què és l'FP Dual? Part 1

Què és l’FP Dual? – part 1

Què és l'FP Dual? Part 1

Què és la Formació Professional Dual? – part primera

Aquesta modalitat està apropant cada dia a més, les empreses i els aspirants, combinant la formació tècnica pràctica en el centre educatiu i en el treball.

La seva finalitat principal és oferir estímul a les persones que finalitzen l’ensenyament general i tenen la necessitat d’incorporar-se al mercat de treball de manera immediata.

L’FP Dual significa un increment en el nivell de formació i qualificació que impacta en els participants, els qui obtenen així la suficient i adequada competència professional, i repercuteix al mateix temps en el creixement econòmic i la competitivitat de les comunitats autònomes.

Aquesta modalitat innovadora contribueix a incrementar el capital humà complementant el sistema Formació Professional ordinari, amb l’oferta ja existent en modalitats presencial i a distància.

Distribució i accessibilitat a l’FP Dual

Com tota oferta educativa, la impartició de la modalitat depèn de cada Comunitat Autònoma.

Així com la publicació d’un títol d’FP no implica que aquesta s’imparteixi de manera immediata en tot el territori nacional, en l’FP Dual existeix també diferent oferta formativa en les diferents Administracions educatives i aquestes compten amb un calendari, sistema d’inscripció, matricula i currículums diferencials.

En aquest mateix sentit, els centres de Formació Professional han d’establir convenis amb les empreses del sector corresponent i després presentar-los per a la seva deguda autorització d’acord amb el que determina la normativa autonòmica.

A l’Escola d’Hoteleria i Turisme del Vallès oferim cicles formatius de grau mitjà i superior per a aspirants amb clar perfil d’interessos i aptituds en l’àmbit de l’hostaleria i el turisme.

La durada de l’FP dual estableix un mínim del 33% de les hores de formació amb participació de l’empresa, podent establir-se una ampliació d’aquest percentatge en funció de les característiques del mòdul professional.

Treballem amb les principals emprenedories del sector a Catalunya, empreses compromeses amb el sector que aposten a una formació professional que permeti retenir el talent dels joves i motivar-los a través de les pràctiques en entorns reals.

En el pròxim lliurament analitzem quins són els principals avantatges de l’FP Dual per a cadascuna de les parts implicades: alumnes, centres de Formació Professional i empreses compromeses amb els professionals i la competitivitat del sector hostaler.

Notícies anteriors

Escola -Restaurant Torre mossèn Homs

Tenim la millor coca, nyam!

La Montse Expósito, alumna del CFGM de Pastisseria,  ha estat guardonada amb el primer premi en la categoria novell del concurs Les millors coques de Sant Joan que ha organitzat l’agència gastronòmica Sr y Sra Cake amb el suport dels diferents Gremis de Flequers de Catalunya. Podeu consultar aquí la web del concurs. Felicitats a

Llegir Més»