Les multinacionals advoquen per la Formació Professional Dual

Les multinacionals aposten per la Formació Professional Dual

Les multinacionals advoquen per la Formació Professional Dual

Les multinacionals advoquen per la Formació Professional Dual

La Cambra de Comerç Alemanya ha recomanat a el Govern d’Espanya i als Executius regionals una major Formació Professional Dual per augmentar l’ocupabilitat dels joves.

Són moltes i de diversos orígens les companyies multinacionals establertes a Espanya que requereixen de mà d’obra qualificada per desenvolupar les seves activitats i no troben professionals formats en l’aspecte pràctic.

Les empreses alemanyes són el major grup d’empreses estrangeres a Espanya, les seus es troben principalment a Catalunya i Madrid, però també compten amb filials i establiments a la resta del territori.

A més, Alemanya és, després de França, el segon país destí de les exportacions espanyoles i, tot i enfront dels vents desfavorables per a la inversió, manté les seves apostes i s’ocupa d’obrir oportunitats per als joves espanyols.

En aquest sentit, la Formació Professional Dual té els seus orígens a Alemanya, i és per això que la Cambra de Comerç d’aquest país està entre les principals entitats que advoquen per promoure-la.

Com és la Formació Professional Dual

La característica d’aquesta modalitat és que es realitza en un règim d’alternança entre el centre d’educació i formació professional, i l’empresa on es requereix personal amb aquesta qualificació en concret.

L’estudiant participa d’un nombre d’hores en formació teòrica i un altre important nombre d’hores a l’empresa on es desenvolupa aquesta activitat, garantint una formació en professions i oficis que tenen una sortida laboral demandada en el mercat.

Aquesta modalitat Dual està dins de la Formació Professional tradicionalment coneguda, només que el pla d’estudis es desenvolupa amb l’empresa interessada on es realitzaran també les hores dedicades a la formació pràctica.

El sector de l’hoteleria i restauració és un dels que més personal requereix, però ja resulta pràcticament impossible començar sense experiència i formació professional adequada.

La construcció de capacitats en el sector, i en entorns de Formació Professional Dual de la mà de companyies multinacionals o estrangeres, és un gran incentiu per a la participació de joves que ambicionen una carrera professional en el sector.

Notícies anteriors

Escola -Restaurant Torre mossèn Homs

FP Dual en el nou curs

FP Dual en el nou curs

La formació professional ha estat una de les activitats més afectades pel tancament de centres educatius durant el confinament i és hora d’analitzar què passarà amb l’FP Dual per al nou curs.

Llegir Més»

EHTV

Escola d'Hoteleria
i Turisme del Vallès

on som

Institut

Torre Mossèn Homs

Amb el suport de:

EHTV

Escola d'Hoteleria
i Turisme del Vallès

Amb el suport de:

on som

Institut

Torre Mossèn Homs

EHTV

Escola d'Hoteleria
i Turisme del Vallès

Amb el suport de:

on som

Institut

Torre Mossèn Homs

© EHTV | Escola d'Hoteleria i Turisme del Vallès