estudiar-el-grau-superior-de-guia-assistencia-i-informacio-turistiques

Estudiar el Grau Superior de Guia, assistència i informació turístiques

Estudiar el Grau Superior de Guia, assistència i informació turístiques | CFGS 

El Cicle Formatiu de Grau Superior de Guia, assistència i informació turístiques és una de les oportunitats millor valorada per aspirants i professionals del sector, ja que ofereix dues titulacions en tres cursos consecutius de formació i especialització.

A l’Escola d’Hosteleria i Turisme del Vallès oferim aquesta doble titulació a través de la tradicional modalitat, amb 350 hores pràctiques en empresa, així com l’alternativa en el marc de l’oferta d’FP dual, amb 900 hores de pràctiques remunerades en una empresa aliada a l’escola en l’oferta formativa.

Per a accedir a aquest cicle formatiu es requereix el títol de batxillerat, la superació de les proves d’accés a cicles de grau superior o haver cursat un cicle de grau mitjà de la mateixa família formativa.

Els mòduls professionals en la capacitació teòrica com a guia, assistència i informació turística involucren temàtiques com ara:

– Estructura del mercat turístic i destinacions turístiques
– Serveis d’informació turística i recursos turístics
– Protocol i relacions públiques
– Màrqueting turístic
– Processos de guia i assistència turística
– Disseny de productes turístics

A aquests mòduls, com en tots els cicles formatius, s’agreguen als comuns per a tota formació tècnica: anglès i una segona llengua estrangera, formació i orientació laboral, empresa i iniciativa emprenedora.

L’itinerari curricular amb el qual treballem en l’Escola d’Hosteleria i Turisme del Vallès, amb la modalitat 3×2 (2 títols en 3 cursos) inicia amb un primer curs amb les matèries comunes als dos cicles, més segons i tercers cursos d’especialització.

Amb l’àmplia qualificació oferta amb aquests models i mòduls, amb la titulació en aquest grau superior és possible cursar un altre cicle formatiu de grau superior o accedir a un estudi universitari a través de la convalidació de crèdits ECTS.

De la mateixa forma, dóna accés directe a oportunitats laborals, a través de la formació professional dual, i l’optimització del CV per a accedir a llocs com a tècnic en organització de fires i esdeveniments, promotor i guia turístic, o com a dinamitzador de destins i nuclis del sector.

Notícies anteriors

Escola -Restaurant Torre mossèn Homs

FP Dual en el nou curs

FP Dual en el nou curs

La formació professional ha estat una de les activitats més afectades pel tancament de centres educatius durant el confinament i és hora d’analitzar què passarà amb l’FP Dual per al nou curs.

Llegir Més»

EHTV

Escola d'Hoteleria
i Turisme del Vallès

on som

Institut

Torre Mossèn Homs

Amb el suport de:

EHTV

Escola d'Hoteleria
i Turisme del Vallès

Amb el suport de:

on som

Institut

Torre Mossèn Homs

EHTV

Escola d'Hoteleria
i Turisme del Vallès

Amb el suport de:

on som

Institut

Torre Mossèn Homs

© EHTV | Escola d'Hoteleria i Turisme del Vallès