Tècnic/a en Serveis en restauració

Estudiar Grau Mitjà en Serveis en restauració

Tècnic/a en Serveis en restauració

Estudiar Grau Mitjà en Serveis en restauració | CFGM 

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Serveis en Restauració ofereix l’accés a una àmplia gamma d’oportunitats laborals i també per a continuar els estudis en un nivell superior.

Com tots els cicles de grau mitjà, a més d’una titulació com a Tècnic/a en Serveis en Restauració, afavoreix també l’accés a cursar un altre cicle formatiu de grau mitjà o optar per un cicle de grau superior.

Per a la majoria dels aspirants al mercat laboral amb orientacions a la gastronomia, aquest és un cicle formatiu interessant com un primer contacte amb el sector i que permet també començar una carrera professional en l’hostaleria.

Mòduls professionals del CFGM en serveis de restauració

Com la resta cicles formatius oferts a l’Escola d’Hoteleria i Turisme del Vallès, els mòduls professionals inclouen aspectes generals, com a seguretat i higiene en la manipulació d’aliments, formació i orientació laboral, empresa i iniciativa emprenedora, i anglès i una segona llengua estrangera.

Quant als mòduls professionals específics, aquest grau mitjà inclou el coneixement de:

– Ofertes gastronòmiques.
– Operacions bàsiques en el bar cafeteria.
– Operacions bàsiques en el restaurant.
– Serveis en el bar cafeteria.
– Serveis en el restaurant i esdeveniments especials.
– Tècniques de comunicació en la restauració.
– El vi i el seu servei.

Aquest cicle formatiu té una durada total de 2000 hores, en dos cursos, i els participants diplomen amb la qualificació per a treballar com a cambrer/a, barman, somelier, auxiliar o empleat en unitats de producció, cafeteries, bars i empreses de servei d’àpats.

A l’Escola d’Hoteleria i Turisme del Vallès, els estudiants poden fer tasques pràctiques en el Restaurant-Escola Torre Mossèn Homs, la qual cosa garanteix un coneixement pràctic de l’ambient real en cuines i sala de restaurants que puntua millor en la selecció de personal.

L’escola està orientada a promoure ocupabilitat i inserció laboral dels joves, a partir una oferta formativa de qualitat per a iniciar i donar continuïtat a la carrera professional en el sector.

Notícies anteriors

Escola -Restaurant Torre mossèn Homs

EHTV

Escola d'Hoteleria
i Turisme del Vallès

on som

Institut

Torre Mossèn Homs

Amb el suport de:

EHTV

Escola d'Hoteleria
i Turisme del Vallès

Amb el suport de:

on som

Institut

Torre Mossèn Homs

EHTV

Escola d'Hoteleria
i Turisme del Vallès

Amb el suport de:

on som

Institut

Torre Mossèn Homs