Assessorament i reconeixement

ESCOLA D'HOTELERIA I TURISME DEL VALLÈS

Restaurant-Escola Torre Mossèn Homs

Assessorament i reconeixement

El Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu i el Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials són dues actuacions regulades a la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.

El Servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu s’adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional, i l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació més idoni. Aquesta diagnosi és un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials.

Per la seva banda, el Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral o en activitats socials s’adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu.

És imprescindible disposar de l’informe del servei d’assessorament o document equivalent de convocatòries d’acreditació o validació amb l’orientació i/o assessorament fet del mateix títol o d’un títol afí.

Obert el termini d’inscripcions curs 2020-21


A partir del dia 11 de gener i fins al 22 de febrer obrim el servei d’assessorament i reconeixement de l’experiència laboral.


Us recordem que aquest procediment està orientat a aquelles persones amb experiència professional en els camps de l’hostaleria o el turisme interessades en aconseguir una titulació que acrediti els seus coneixements.

Podeu consultar la informació, el calendari i l’oferta de places.

Per a les inscripcions, us podeu descarregar aquí el document.

Segell Servei d’assessorament dels ensenyaments professionals

 
 

Informació sobre el servei de reconeixement

Posa en valor la teva experiència

Què és pot aconseguir?

Reconèixer acadèmicament els treballs i/o feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral.
En el procés es verifiquen les feines realitzades i s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius de formació professional relacionats.

A qui s’adreça?

A les persones que han complert 18 anys i poden acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

Com funciona?

Es tracta d’un procés documental, d’entrevista, avaluació i certificació. La persona prèviament ha d’haver rebut l’informe del servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu.
assesorament-ehtv-escola-hoteleria-turisme-valles-ins-cavall-bernat
Assesorament Escola d'Hoteleria i Turisme Torre Mòssen Homs
FP Dual en restauració

El servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu.​

El presta el centre educatiu de forma personalitzada  i té un cost de 60€ de preu públic.

Identifica i analitza detalladament les capacitats i les expectatives professionals de la persona, valorant i fent les recomanacions de les ofertes formatives que millor s’adaptin al seu perfil i interessos.

Conclou amb el lliurament de l’informe d’assessorament, requisit per presentar-se al servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral i on hi constarà:

  • Les recomanacions de la persona assessora.
  • L’itinerari formatiu i professional.
  • El dossier de la trajectòria professional.

Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral.

El presta el centre educatiu de forma personalitzada i té un cost determinat pel preu públic de 18€ per Unitat Formativa o 40€ per crèdit que es vol reconèixer.

Consisteix en una entrevista entre la persona i els avaluadors del centre educatiu de forma individualitzada.

Conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu a on hi constaran els crèdits, o unitats formatives i mòduls reconegudes.

Per convalidar les Unitats Formatives o crèdits certificats, la persona s’ha de matricular en el cicle formatiu corresponent acreditant els requisits d’accés.

Beneficis de la formació del personal en Turisme
El serveis d’assessorament es sol·licita als centres a través de les respectives pàgines web.

Sol·licitar el servei?

El serveis d’assessorament es sol·licita als centres a través de les respectives pàgines web.

Per consultar Centres autoritzats: gencat.cat/ensenyament

On puc obtenir informació?

A la web del Departament d’Ensenyament: 20.gencat.cat/ensenyament

Als centres que ofereixin el serveis d’assessorament i de reconeixement acadèmic dels aprenentatges presencialment o al seu web.

El serveis d’assessorament es sol·licita als centres a través de les respectives pàgines web.

Sol·licitar el servei?

El serveis d’assessorament es sol·licita als centres a través de les respectives pàgines web.

Per consultar Centres autoritzats: gencat.cat/ensenyament

On puc obtenir informació?

A la web del Departament d’Ensenyament: 20.gencat.cat/ensenyament

Als centres que ofereixin el serveis d’assessorament i de reconeixement acadèmic dels aprenentatges presencialment o al seu web.